Friday, May 1, 2009

Road sign in Florida?

Some roadsigns are not! to be followed..

Translation to norwegian:
Gående og syklende:
Trekk til siden for veien når et kjøretøy nærmer seg!

No comments: