Friday, August 12, 2011

Kina - sykler i lange baner!

Første gang vi var i Beijing i 2005 var det mange mange flere sykler enn det er i dag. Kinesere (altså folk flest - det er her de bor) vil være som resten av verden, de vil kjøre bil! Men - det det er mange som fremdeles bruker sykkel, og mange som bruker moped/scooter, både som persontransport og varetransport. Her et nensomt utvalg - det kommer sikkert fler!

 No comments: